سری ساخت U

طراحی هماهنگ و کاربردی در کنار تنوع رنگ بالا از مشخصات اصلی سری ساخت U می باشد.

سری ساخت U در گروه‎های سنی نوجوان و جوان قابل استفاده می‌باشد.

ویژگی‌های دیگر این سری ساخت :