مجموعه قطعات Eco Set

طراحی به‌روز بر پایه اقتصادی‌ترین حالت ممکن از مشخصات اصلی سری‌ساخت Eco Set می‌باشد.

سری‌ساخت Eco Set در گروه‌های سنی نوزادی ۲ منظوره و نوجوان قابل استفاده می باشد.

ویژگی‌های دیگر این سری‌ساخت: