سری ساخت RB

طراحی مدرن بر پایه استحکام و سادگی از مشخصات اصلی سری ساخت RB می باشد.

سری ساخت RB در گروه‌های سنی جوان و همچنین سرویس خواب ۲ نفره قابل استفاده می‌باشد.

ویژگی‌های دیگر این سری ساخت :