مجموعه قطعات Dubble

قابلیت تبدیل شدن به دو تخت مستقل از مزیت‌های اصلی سری ساخت Dubble می‌باشد.

سری ساخت Dubble به گروه سنی خاصی محدود نشده و امکان استفاده، حتی برای افراد بزرگسال نیز بلامانع می‌باشد.

ویژگی‌های دیگر این سری ساخت :