مجموعه تخت ۲ طبقه مدل B 200

توضیحات کلی

  • تنوع در رنگ‌بندی
  • قابلیت تبدیل شدن به دو تخت مستقل
  • قابلیت قرارگیری سیستم دو تخت در مجموعه (مهماندار)
  • قابلیت چند چیدمانی Multi Set Design
  • دارای کتابخانه در قسمت زیر تخت طبقه دوم
  • دارای کشو در قسمت زیر تخت با تحمل وزن بالا (۱۰۰ کیلوگرم)
  • هماهنگی با قطعات سری ساخت‌های S و U