راهنمای خرید

گارانتی محصولات نیما چوب

  • محصولات نیما چوب از تاریخ نصب (طبق بخـش تکمیل شده در زمـان تـحویل سفارش، توسط تیـم نصب مجموعه نیما چـوب) به مدت ۱۲ ماه در بخش هـای نـوار های PVC لبه از لحاظ جدا شدن از لبه قطعات به خودی خود و همچنین بخش لولاها از لحاظ فنر داخـلی تحت ضمانت تعویض قطعـات معیوب با ارائه قطعه صدمه دیده و همچنین شرایط عنوان شده در بخش خدمات و نگهداری محصولات نیما چوب خواهند بود.
  • استـفاده از لولاها و هیدرولیک‌های آرام‌بند شـرکت SAMET ترکیه و نوارهای شـرکت Dellkoo در بخش لبه محصولات، جزء ویژگی‌های بارز محصولات نیما چوب می‌باشد.