نوجوان و جوان

مجموعه نوجوان و جوان مدل Beni

 • طراحی منحصر به فرد
 • رنگ‌بندی منحصر به فرد
 • تخت در دو سایز ۹۰ و ۱۲۰ سانتی‌متر
جزئیات بیشتر

مجموعه نوجوان و جوان سری U

 • طراحی منحصر به فرد
 • تنوع در رنگ‌بندی
 • تخت در دو سایز ۹۰ و ۱۲۰ سانتی‌متر
جزئیات بیشتر

مجموعه نوجوان و جوان سری R

 • طراحی منحصر به فرد
 • رنگ‌بندی منحصر به فرد
 • تخت در سه سایز (۹۰ و ۱۰۰ و ۱۲۰)
جزئیات بیشتر

مجموعه نوجوان و جوان مدل SBM (از سری ساخت S)

 • تنوع در رنگ‌بندی
 • قابلیت چند چیدمانی Multi Set Design
 • قابلیت تفکیک قطعات از یکدیگر و استفاده از آنها به صورت مستقل
جزئیات بیشتر

مجموعه نوجوان و جوان مدل Bony (تخت ۹۰ و ۱۲۰)

 • طراحی منحصر به فرد
 • تنوع در رنگ‌بندی
 • قابلیت چند چیدمانی Multi Set Design
جزئیات بیشتر

مجموعه نوجوان و جوان مدل Bony (تخت کاناپه‌ای)

 • طراحی منحصر به فرد
 • تنوع در رنگ‌بندی
 • قابلیت چند چیدمانی Multi Set Design
جزئیات بیشتر

مجموعه نوجوان و جوان مدل SB225 (از سری ساخت S)

 • طراحی منحصر به فرد
 • تنوع در رنگ‌بندی
 • قابلیت چند چیدمانی Multi Set Design
جزئیات بیشتر

مجموعه نوجوان و جوان مدل SB1 (از سری ساخت S)

 • طراحی منحصر به فرد برای فضاهای کم‌عمق و اتاق‌های کوچک
 • تنوع در رنگ‌بندی
 • تخت در دو سایز (۹۰ و ۱۲۰)
جزئیات بیشتر

مجموعه نوجوان و جوان مدل SB2 (از سری ساخت S)

 • تنوع در رنگ‌بندی
 • تخت در دو سایز (۹۰ و ۱۲۰)
 • قابلیت قرارگیری سیستم دو تخت در مجموعه (مهماندار)
جزئیات بیشتر

مجموعه نوجوان و جوان مدل SBK1 (از سری ساخت S)

 • طراحی منحصر به فرد
 • تنوع در رنگ‌بندی
 • تخت در دو سایز (۹۰ و ۱۲۰)
جزئیات بیشتر

مجموعه نوجوان و جوان مدل SBK2 (از سری ساخت S)

 • طراحی منحصر به فرد
 • تنوع در رنگ‌بندی
 • تخت در دو سایز (۹۰ و ۱۲۰)
جزئیات بیشتر